top of page

Inzichten op incarnaties en tijd

1 november 2021

Een vraag die me al een tijd bezig houdt: incarnatie. Wanneer we overlijden gaat onze ziel over en blijft dan een tijdje bij dierbare om te helpen, om daarna weer te kunnen incarneren in een volgend leven.
Maar hoe zit het dan met zielen waar ik contact mee zoek die al meer dan honderd jaar overleden zijn? Ik geloof niet dat ze al die tijd in het hemelrijk wachten totdat niemand ze meer nodig heeft op aarde alvorens ze opnieuw incarneren.
Mijn meest logische verklaring was blueprints van de levens die ze geleid hebben waar ik op in kan voelen en daar antwoorden kan vinden. Maar toch klopt dat gevoelsmatig niet, want ik praat met zielen en stel ze vragen die in hun tijd bijvoorbeeld helemaal niet speelde. Ze kunnen toch niet alles ingeprint hebben?

Vandaag zie ik opeens in hoe het werkt. Tijd is daarop het antwoord. Hier leven we met tijd. Als iemand overlijdt, is hij dan al die tijd aan het wachten om in het hemelrijk herenigd te worden met zijn dierbare? Nee... Wij hier op aarde wachten al die jaren op de hereniging. Tijd bestaat niet in de hogere lagen. Wat voor ons jaren zijn, bestaat voor hen niet. Zij kunnen dus overal tussen bewegen en overal op elk moment aanwezig zijn. Waar ik eerder de gedachte had; 'ik maak contact met een ziel die al ruim 100 jaar niet geïncarneerd kan zijn', is het voor hen misschien maar een paar minuten.

Dan komt nog het ingewikkelde dat zij elk tijd kunnen uitkiezen, maar de tijd op aarde bestaat wel. Alsof ze van boven naar beneden kijken en iedereen in een loop zien zitten en alles uit de tijd probeert te halen wat er in zit. Alsof alles stil staat, maar toch vooruit gaat door dikke stroop.

Je zou het tijdreizen kunnen noemen daarboven. Het is lastig voor te stellen als je hier met tijd leeft, maar daar kun je overal zijn op elk moment. Dus wanneer een ziel na het overlijden nog voor een bepaalde tijd bij dierbaren verblijft, kan hij ook al geïncarneerd zijn, maar dat is relatief gezien een hele andere tijd.

Dan vraag ik me ook af; kun je ook kiezen in welke tijd je incarneert op aarde, dus terug in de tijd of juist in de toekomst? Het antwoord daarop in nee. De tijd op aarde is vast. In hogere lagen kun je overal tussen bewegen, maar de tijd op aarde staat vast. Gebeurtenissen staan te gebeuren, maar je kan niet terug in de tijd om gebeurtenissen te veranderen. Alleen het heden is aanwezig op aarde. Een relatieve werkelijkheid gevormd door de geest.

Inzichten op incarnaties en tijd
bottom of page