top of page

De zeven heilige vlammen bestaan uit energetische stralen die al het leven in de kosmos beïnvloeden. Deze heilige vlammen vormen het fundament waarop alle levensvormen bestaan. Alle aspecten binnen ons bestaan– chakra’s, mineralen, natuurwezens, gidsen, etc. – zijn te herleiden tot hun dienstbaarheid aan een van deze vlammen. Iedere vlam wordt beheerd door een groep verlichte wezens, waaronder opgestegen meesters, aartsengelen en elohim. Zij zorgen dat de vlammen door de eeuwen heen vurig blijven branden. Alle vlammen zijn even belangrijk en belichten de eigenschappen die wij dienen te beheersen met als einddoel het bereiken van de verlichting.

Eerste heilige straal
De eerste blauwe staal is de vlam van de Wil van God. Het is de wil van jouw innerlijke ziel. Het laat ideeën geboren worden vanuit je hart om op deze manier jouw goddelijke ziel tot leven te brengen. Het laat je inzien wat jij het belangrijkste vindt en waar je heen wilt in jouw leven zonder het te laten beïnvloeden door je omgeving. Op deze manier kun je vanuit jouw pure zijn voortleven. Meester El Morya en aartsengel Michaël zijn dienstbaar aan deze blauwe straal.
 

Tweede heilige straal

De tweede gele straal is de vlam van verlichting en wijsheid. Bij deze straal ontmoeten we meester Lanto en meester Kuthumi waarmee hij nauw samenwerkt.
De tweede straal heeft de eigenschappen van verlichting, wijsheid, alwetendheid, begrip door liefde, waarneming, bevattingsvermogen en het activeren van de geest van god. 

Derde heilige straal

Paul de Venetiaan ontmoeten we bij de derde straal – de vlam van de kosmische liefde. Paul de Venetiaan bekleedt de functie van Maha Cohan, het hoofd van de opgestegen meesters. Samen met aartsengel Chamuël werkt hij nauw samen om ons via kunst, muziek en kleur de goddelijke liefde in onze harten te laten voelen.
De derde straal heeft de eigenschappen van onvoorwaardelijke liefde, alomtegenwoordigheid, mededogen, ware broederschap, liefdadigheid, handelen vanuit liefde en de liefde van de heilige geest. Het is verbonden met onze hartchakra en straalt de roze kleur uit.

Vierde heilige straal

Op de vierde straal - vlam van ascensie - komen we de opgestegen meester Serapis Bey tegen. Hij is een meester van discipline waarbij hij iedere ziel helpt op het pad van verlichting. Hij leert om mededogen, geduld, begrip en zelfdiscipline te ontwikkelen. Daarbij doet hij een beroep op de intuïtie en creatieve vaardigheden van jouw hart om je ogen te openen voor de schoonheid van de schepping van God.

Vijfde heilige straal

De vijfde straal is de vlam van genezing en manifestatie. meester Hilarion is dienstbaar op deze vlam. Hij brengt genezing op alle niveaus van ons bewustzijn en geeft waarheid, standvastigheid en goddelijke overvloed.

Met de groene stralen van deze vlam werkt hij in op onze hartchakra’s om diepe emoties te vinden en te helen. Daarbij heeft de vlam ook een uitwerking op ons derde oog om waarheden onder ogen te durven zien.

Zesde heilige straal

De zesde heilige straal – de vlam van de opstanding – wordt geleid door meester Sananda en Vrouwe Nada. Wij kennen hen van hun laatste incarnatie als Jezus en Maria Magdalena. Ze werken samen om de mensheid voor te bereiden op hun ascensie door de god in onszelf te erkennen het mannelijke en vrouwelijke in balans te brengen.

Meester Jezus/Sananda vertegenwoordigd goddelijke liefde. Hij is het voorbeeld van het ascensie proces van de mensheid en terugkeer naar God. Hij leert ons te leven vanuit je hart en onze eigen goddelijkheid te accepteren. Nu werkt hij er hard aan om ons de ware betekenis te laten zien van het christusbewustzijn.

Zevende heilige straal

Op de zevende heilige straal – de vlam van transmutatie – ontmoeten we de opgestegen meester Saint Germain. Deze violette vlam activeert de 'Ik ben' in het menselijk wezen en zorgt ervoor dat er liefde naar toe wordt gestuurd. Op deze manier kun je pure liefde voor jezelf en de weg naar ascensie vinden. In het Aquariustijdperk heeft Saint Germain de belangrijke taak gekregen om ons hierin te begeleiden.

IMG_6532 (2).JPG
bottom of page