top of page

Overgang van de ziel

10 mei 2020

In het eerdere verhaal over vorige levens heb ik het gehad over de verschillende lagen waarin jij vorige levens gehad kan hebben. In dit verhaal ga ik meer uitleg geven over wat er met onze ziel kan gebeuren nadat we overlijden hier op aarde. Er zijn namelijk verschillende lagen waarin we terecht kunnen komen. Dit hangt af van verschillende gebeurtenissen die de ziel gedurende zijn leven op aarde heeft of hoe de overgang verloopt.

- Korte herhaling van lagen van bewustzijn -
De lagen van bewustzijn zijn verschillende lagen waarin onze ziel kan leven. Deze lagen zijn op bepaald niveau te vergelijken met dimensies, alleen zijn er veel meer lagen dan de dimensies waar veel mensen bekend mee zijn. Zo kun je de aarde als 3e dimensie en ook als de 3e laag van het bewustzijn beschouwen. Het verandert alleen wanneer we het hebben over een ziel die overlijdt in de 3e dimensie. Deze zal niet direct naar de 4e of 5e dimensie gaan, maar er zijn wel verschillende lagen van bewustzijn waarin deze ziel terecht kan komen. Hier is geen getal aan verbonden. Het berust op het principe van hoe hoger je komt hoe meer overzicht je hebt over de lager eronder. Dit geldt dus ook voor wanneer iemand overlijdt; er zijn verschillende lagen waarin de ziel verschillende overzichten heeft. In het vervolg van het verhaal zal ik uitleggen in welke lagen de ziel terecht kan komen, vanaf de laagste laag naar boven.

- Cirkel -
Zelf ben ik nog niet lang bekend met deze laag en het kwam vrij spontaan op mijn pad. Tijdens een spirituele beurs begon een man zijn verhaal tegen me te vertellen. Het was bijna een vloedgolf die over me heen kwam en ik verbaasde me over zijn gelimiteerde interpretatie van het leven.

In deze informatiegolf bleef één ding bij me hangen. Hij was ervan overtuigd dat wanneer iemand overlijdt, hij direct opnieuw incarneert in een nieuw lichaam. Dat een ziel nog een tijdje bij zijn dierbaren zou blijven hangen, was in zijn ogen dus helemaal niet mogelijk.

Ik vond het een interessant gegeven, want zelf ervaar ik die lage energieën niet. Maar het is natuurlijk goed mogelijk dat wanneer een ziel in dezelfde 3e aardse laag blijft, direct incarneert in een nieuw lichaam. Wanneer het een geest verschijning aanneemt is het al in laag gestegen.

Echter vraag ik me wel af hoeveel dit nog gebeurt met zielen, omdat er steeds meer bewuste zielen naar aarde komen en dus een eigen wil hebben om te kijken in welk lichaam ze opnieuw willen incarneren en wanneer ze dit willen. Maar het is toch een interessante laag om belicht te hebben.

- Aarde gebonden geest -
Wanneer we een stap omhoog gaan op de ladder vanaf de aarde, neemt onze ziel een geestverschijning aan omdat we ons aardse lichaam verlaten. Er zijn dan vele verschillende lagen waarin we terecht kunnen komen. In een daarvan zitten we als ziel vaak gevangen. Dit merk je op plekken waar veel negatieve energie zich opgehoopt heeft, zoals bijvoorbeeld een gevangenis. Wanneer een ziel daar overlijdt, is er een kans dat de ziel daar gevangen blijft en zijn leven als het ware door leeft op hetzelfde aardse niveau, alleen nu als geestverschijning. Allerlei negatieve emoties als boosheid, angst, verdriet en onbegrip versterken deze staat van de ziel. Dit soort zielen kunnen geholpen worden door contact met ze te leggen en ze te helpen naar een verdere overgang.

- Aardse geestenwereld -
Wanneer we weer een stap omhoog gaan, is onze ziel vrijer om te bepalen waar het heen gaat. Het behoudt zijn aardse identiteit en kan hierdoor aanwezig zijn bij zijn of haar dierbare. Soms is het alleen niet duidelijk dat hun dierbaren hen niet meer kunnen zien. Ze proberen op allerlei manieren met ze te communiceren. Misschien heb je dat zelf wel meegemaakt: knipperende lampen, een windvlaag die aan je voorbij trekt zonder dat er een raam open staat of kaarsjes waarvan de vlam opeens raar beweegt. Ze proberen van alles uit om hun aanwezigheid kenbaar te maken.

Hier schuilt alleen een probleem, want om vanuit deze laag verder te kunnen, moeten ze hun dierbaren los kunnen laten en de dierbaren hen. Door de emoties van verdriet en gemis, zitten deze zielen vaak lang in deze laag voordat ze verder kunnen omdat het een moeilijke weg is om de ander los te laten.

- Hemelse geestenwereld -
Wanneer de zielen hun dierbaren in liefde weten los te laten en de dierbaren hen, kunnen ze zich verder bewegen naar de ‘hemelse geestenwereld’ zoals ik dit genoemd heb. Het is een laag waarin ze vrij zijn van aardse emoties, maar nog wel de mogelijkheid hebben om eenvoudig met hun aardse dierbaren te verbinden.

In een mooi gesprek met mijn opa legde hij uit hoe dit voor hen is.
“Voorbij de poorten bestaat verdriet niet. Wij kunnen het alleen voelen wanneer we ons verbinden met de mensen waar we van houden. We stappen dan voor een moment uit het licht en merken hoe zwaar het op aarde is geweest. Op het moment dat we terug zijn in het licht, zijn we het gevoel niet vergeten, maar het doet geen pijn meer, er is dan geen verdriet. Dat is vaak het moment waarop we licht naar de aarde sturen om te zorgen dat andere perspectieven worden ingenomen.”

Vanuit deze laag is er veel overzicht. Zielen kunnen kijken waar ze heen willen gaan. Willen ze verdere lessen leren in een nieuwe aardse incarnatie of gaan ze verder omhoog naar hogere dimensies?

In deze laag is ook iets interessants wat mijzelf vaak ook nog met vraagtekens laat. Wanneer een ziel deze laag verlaat voor een nieuwe aardse incarnatie, zou je zeggen dat er geen verbinding meer gelegd kan worden met het aardse individu die we gekend hebben. Echter is het mogelijk om contact te leggen met mensen die bijvoorbeeld in 1600 geleefd hebben. Ik verwacht daarbij dat ze inmiddels meerdere incarnaties gehad zullen hebben tot nu. Ik heb het idee dat een deel van het geleefde aardse individu aanwezig blijft in deze laag om verbinding mee te kunnen maken, om zo te leren van hun opgebouwde kennis. Het is voor mij nog onduidelijk of deze individuen aanwezig blijven als een soort imprint of als zielenenergie.

- Hogere dimensies -
Wanneer we verder weg raken van de aardse wereld, wordt de connectie hiermee ook anders. We onderzoeken andere planeten in de hogere dimensies en verschillende frequenties van het bewustzijn tot we bij onze hoogste bron van bewustzijn terug komen waar we allemaal één zijn. Maar voordat we daar weer heen gaan, zijn er nog veel mooie ervaringen die we mogen beleven om de bron te versterken met zijn universele kennis.

Overgang van de ziel
bottom of page